Drie Linden Business Park is een hoog kwalitatief bedrijvenpark bestaande uit 4 afzonderlijke gebouwen, gelegen aan de R22 (Woluwelaan) en de Hector Henneaulaan in Zaventem.

De gebouwen kunnen gebruikt worden als stockage, high-tech ruimte of labo’s in combinatie met kantoren. Dit project met hoogstaande architectuur en aandacht voor de omgeving speelt in op de vraag naar kwalitatieve nieuwbouw in de omgeving van de luchthaven.

Zowel op bouwkundig, energetisch als EPB-technisch vlak beantwoorden de gebouwen aan de huidige geldende normen en eisen. Groendaken en wadi’s zorgen bovendien voor een verantwoorde waterhuishouding, en op de daken kunnen zonnepanelen voorzien worden. De compacte bouwvolumes in combinatie met de zonwerende gevelopbouw zorgen er verder ook voor dat gebouwen energetisch zuinig zijn.

Ik heb interesse
Grondopppervlakte:
21.235 m2
Aantal units:
4
Aantal parkeerplaatsen:
370
Start der werken:
Na ondertekening overeenkomst
Oplevering in:
18 maanden na ondertekening overeenkomst
Status project:
Vergunning afgeleverd
Adres:
Belgicastraat, Zaventem, België
Download project fiche

Grondplan

Drie Linden Business Park is uitstekend bereikbaar met de wagen en geniet een zichtlocatie langs de R22. Er is direct aansluiting op de fietsostrade.

Ligging & Bereikbaarheid

Door zijn gunstige ligging aan de Belgicastraat – aan de Brusselse Ring (auto), vlakbij Brussels Airport (vliegtuig) en Brussel Zuid (trein/tgv) – is het “Drie Linden Business Park” zowel internationaal, nationaal als regionaal makkelijk bereikbaar.

Visualisatie